# درد

دُردِ دَرد(نوشته شده در سال ۸۱ و چاپ شده در روزنامه خراسان)

 «بررسی مفهوم  درد از نظر عطار»                                                فاطمه مجیدی         درد ! این جان و نطفة هر هنر، این جان مایة هر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 30 بازدید