آواز باد و باران

شعر و ادبیات

سیب سرخ زندگی

                                                      « خواهی که دستت بر رسد سر وا زیر پای نه!»                                                                                               کشف الاسرار وقتی که حوا سیب را می چید                  ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 31 بازدید

اشک فرشتگان

یکباره اشکهای فرشته از آسمان به سوی زمین                                   ریخت. اشک فرشتگان باران نور بود. *** وقتی هبوط کرد... باران اشک ها از سردی سکوت زمین و زمینیان یخ کرد ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 22 بازدید
اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
مهر 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
خنده
1 پست
باغ
1 پست
شهادت
1 پست
عباس
1 پست
کربلا
1 پست
صدف
1 پست
انار
2 پست
شراب
1 پست
شکوفایی
1 پست
دریا
1 پست
ورق
1 پست
شادی
1 پست
کوهستان
1 پست
شیطان
2 پست
گندم
1 پست
حوا
1 پست
ملایک
1 پست
گلدان
1 پست
شاملو
1 پست
جهنم
1 پست
عطار
2 پست
مغز_خر
1 پست
جالیز
1 پست
عید
1 پست
سبزه
1 پست
سین_سرود
1 پست
بهمن
1 پست
غزال
1 پست
پلنگ
1 پست
خداوند
1 پست
ناز
1 پست
هفتادسال
1 پست
ابریشم
1 پست
سپیدار
1 پست
بینالود
1 پست
نیشابور
1 پست
نان
1 پست
اسم_اعظم
1 پست
خواب
1 پست
سه_پاره
1 پست
زعفران
1 پست
سه_گانی
1 پست
attar
1 پست
کدکن
2 پست
kadkan
1 پست
کبوتر
2 پست
shafii_kadkani
1 پست
نوآوری
1 پست
درد
1 پست
خاطره
1 پست
تصحیح
1 پست
شاه_توت
1 پست
باران
1 پست