پست های ارسال شده در دی سال 1386

اشک فرشتگان

یکباره اشکهای فرشته از آسمان به سوی زمین                                   ریخت. اشک فرشتگان باران نور بود. *** وقتی هبوط کرد... باران اشک ها از سردی سکوت زمین و زمینیان یخ کرد ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 25 بازدید