باز...

روزها می گذرد؛حادثه ها می آيد و انتظار فرج کشيدن ...بايد دل به دريا زد و رفت .«بايد از رود گذشت .بايد از رود اگر چند گل آلود گذشت!» راستش در کار تقدير مانده ام و نمی دانم که اين خدايی که بعضی می گويند که در همين نزديکی است و بعضی می گويند مرده است !کجاست و اين خاله خاله بازی را کی می خواهد تمام کند.باز هم ديوانه وار سخن می گويم !باز هم ديوانه ام مستم باز گويی در جهان ديگری هستم؛باز می لرزد دلم دستم...

/ 3 نظر / 6 بازدید
سايه وار

سلام دوست عزيز يک جمله از حضرت علی تو يکی از پستها نوشتم که خودم بدجوری بهش اعتقاد دارم. نوشته شما رو که خوندم ياد اون افتادم. شايد شما ربطی در آن نبينيد ولي براتون می نويسم. و قالَ علي (ع): عَرَفتُ اللهَ سُبحانَهُ بِفَسخ ِالعَزائِم ِ، وَ حلِّ العُقودِ، و نَقض ِالهِمَم ِ. من ، خدا را از راه برهم خوردن تصميم ها و گشوده شدن مشكلات و تغيير يافتن قصدها شناختم. حق یارتان

دوشنبه ساعت 4 تا 6 شب شعر مادر به مناسبت فوت مادر دکتر زرقانی. دانشکده ادبیات.

كار وند پارسي

خسته نباشيد. ما هم جسته ايم يافت مي‌نشود. يكي مي گفت خود را پيدا كن! خدا كجا بوده