شیخ صنعان

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون

روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

از این غزل حافظ خیلی خوشم می آید.این غزل برداشتی بسیار زیبا یا بهتر بگویم ترجمانی کوتاه از داستان شیخ صنعان است در منطق الطیر عطار.تاثیر این داستان در غزلیات حافظ بسیار چشمگیر است و تقریبا کمتر غزلی است که از مضمون این داستان بهره ای نبرده باشد و من عاشق داستان شیخ صنعانم.درست نمی دانم چرا ولی بارها آن را خوانده ام و هر بار بیش از پیش مرا تحت تاثیر قرار داده است و دلم را لرزانده است بسیاری از آن را حفظ شده ام .خلاصه این داستان به من روح می دهد... 

/ 1 نظر / 24 بازدید
عاشق کوهستان

باسلام و عرض ادب[گل][دست] به به لذت بخش است[لبخند] متشکرم زنده باشید[قلب]