طفلی به نام شادی، آمد که خوش قدم باد

شادی او فراوان

 جانش ز غصه آزاد

×××

اکنون فرشته ای شاد، آمد به خانه ی ما

از خنده ی قشنگش

خانه شده چه زیبا

×××

شادی که از در آمد

 اندوه رفت از اینجا

شد شاد شاد دنیا

×××

شادی کوچک ما مثل شکوفه امروز

در قلب این زمستان

آورد عید نوروز.

 

تولد دخترم شادی، 9 بهمن 1391