سلام به دوستان گرامی

در آستانه ی انتخابات ما هم در معرضیم و باید از خود دفاع کنیم انشاءالله

بیایید و ببینید اگر دوست دارید.

٢٠ خرداد ساعت ١١ صبح/ تالار دکتر رجایی/ دانشکده ی ادبیات