ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

...زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه

رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

قربان حافظ و رندش که غرور را در او راهی نیست،

نیازمند است و لاجرم هماره به مقصد می رسد.

عید فطر بر تمام دوستان رندم مبارک!

الهی که در دارالسلام همدیگر را ببینیم!