طفلی به نام شادی آمد که خوش قدم باد

شادیِ او فراوان

جانش همیشه آزاد

*

بر بالِ نور و رؤیا

با یک نگاهِ زیبا

آمد گلی به دنیا

*

بی­ واژه، ساده، بی­ حرف،

می­ ریخت پیشِ پایش

از آسمان گُلِ برف

*

شادیِ کوچکِ ما مثل شکوفه امروز

در قلب این زمستان

آورد عید نوروز.

تولد دخترم شادی، 9 بهمن 1391